Produkt beskrivelse

Et enklere alternativ til øyeskyllevann.

Øyesprayen passer også perfekt som en mobil løsning. I vårt kalde klima kan det være ubehagelig å bruke kaldt øyeskyllevann for å behandle en skade.  Vår øyedusj blandes lettere med varm luft og blir raskere temperert og føles dermed mer behagelig.  Sprayen kan også brukes som sårrens.  Såret rengjøres mekanisk og uten unødvendig smerte gjennom trykket fra dusjstrålen.Dersom man blir utsatt for etsende stoffer/væsker er det SVÆRT VIKTIG at man starter behandlingen så raskt som mulig, og at man sprayer i ca. 15 minutter (bruker hele boksen).  Ta deretter kontakt med lege.